Nabídka služeb

Nabízíme zabezpečování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany:

 • vypracování dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany (dle legislativních požadavků),
 • provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP a požární ochrany,
 • kontrolní činnost (provádění prověrek bezepčnosti práce a preventivních požárních prohlídek),
 • zajištění BOZP na staveništi,
 • výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi,
 • požární bezpečnost staveb.

V rámci komplexních služeb nabízíme provádění revizi a kontrol:

 • elektroinstalace,
 • elektrických přenosných nářadí a spotřebičů,
 • plynových zařízení,
 • tlakových nádob stabilních,
 • zdvihacích zařízení, 
 • regálových soustav,
 • hasicích přístrojů a hydrantů,
 • požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární odvětrání, požární uzávěry otvorů, zařízení pro zásobování požární vodou).

V oblasti požární bezpečnosti staveb nabízíme:

 • dodávku a montáž hasicích přístrojů,
 • dodávku a montáž vnitřních hydrantových systémů,
 • dodávku a montáž požárních prostupů,
 • dodávku a montáž autonomních hlásičů kouře,
 • vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

Pro tyto služby mají naší zaměstnanci kvalifikaci:

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.,
 • odborně způsobilé osoby v požární ochraně podle zákona č. 133/1985 Sb.,
 • koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
 • revizního technika pro zásobování požární vodou,
 • servisního technika hasicích přístrojů všech kategorií,
 • revizní technik vyhrazených elektrických zařízení,
 • revizní technik vyhrazených tlakových zařízení,
 • revizní technik vyhrazených plynových zařízení.


V případě zájmu o naše služby nás nevahejte kontaktovat.
Na základě poptávky Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.
Zpracování cenové nabídky je zdarma a je nezávazné.